Nooit te oud om bij te leren

Workshops

In de workshops gaat het om een creatieve ontdekkingstocht naar en met jezelf. Je ontdekt hoe je naar de dingen kijkt, je leert verwoorden wat je bedoelt, je leert zien wat je ergens van vindt, je ontdekt waar je goed in bent en wat voor jou belangrijk is. Met de hulp van creatieve werkvormen zie je je kwaliteiten, ontdek je welke waarden belangrijk zijn. De groep werkt stimulerend, de werkvormen dagen uit. Je gaat antwoorden vinden en nieuwe vragen zien. Als begeleider zorg ik voor afwisseling, uitdaging, structuur.

Workshop: vragen als groeiprikkels

Een foto, een tekst, een voorwerp het zijn de dingen om ons heen die ons kunnen raken. Aandacht voor wat raakt is interessant en zegt iets over je. Ze kunnen werken als groei-prikkels, als bewustwording. Een vorm van aandacht hiervoor is jezelf bevragen. Vragen hebben kracht in zich. Er zijn goede, leuke, effectieve, creatieve vragen. In deze workshop zijn vooral uitspraken ons uitgangspunt.  Naar aanleiding van een uitspraak is er een vraag. Op zoek naar wat zo’n uitspraak zegt.

bomen die met elkaar vergroeid zijn

Workshop: Rondom Waarden

In deze bijeenkomst is het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ ons uitgangspunt. Wat zijn voor mij belangrijke waarden? Wat betekenen ze vandaag voor mij? Wat doe ik er (niet) mee?  Je neemt een voorwerp mee dat belangrijk is.

Workshop: Rondom Kwaliteiten

In deze bijeenkomst werken we met het kwaliteitenspel. Elk mens heeft een aantal kernkwaliteiten. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als ernaar gevraagd wordt.

Workshop: In gesprek over de dingen zoals ze zijn

In deze bijeenkomst gaan we kritisch nadenken over allerhande zaken. Er worden prikkelende vragen gesteld die aan het denken zet en die een goed gesprek op gang kunnen brengen. We leren stellingen onderbouwen met argumenten. We maken gebruik van verschillende werkvormen.

Workshop: Vraag maar raak

’n Creatief denkproces. Durf je te vragen? Durf je antwoorden te formuleren? In deze bijeenkomst neem je een vraag mee die je bezighoudt. Antwoorden komen er vanuit verschillende invalshoeken en expertises, namelijk van iedereen die in de groep zit. Dit soort creativiteit schept kansen. Kansen om anders te durven kijken, onvermoede mogelijkheden te zien. Het mooiste is dat je vrij bent in wat je  doet met de antwoorden. Maar…het kan wel op nieuwe ideeën brengen, iets in gang zetten.

Workshop: Personal Branding

Zet jezelf goed neer. Personal Branding is een term die veel gebruikt wordt in de zakelijke wereld. Het betekent dat je jezelf duidelijker op de kaart kunt zetten als je weet waarin je je onderscheid van de ander : “écht Hema” Wat is mijn onderscheidende waarde? Elk merk (branding) heeft een logo. Welk logo hoort bij jou?

Over Carla als trainer

  • Via Volare train en coach ik vrijwilligers. Ik word regelmatig ingehuurd voor op maattrainingen in Arnhem en omgeving.
  • Bij Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) bied ik als trainer ouder-kindworkshops aan op verschillende peutercentra in  verschillende wijken van Arnhem. Als ouder doe je ’n activiteit met je kind in de groep en praat je na met andere ouders over opvoeden. Ouders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van kinderen. Daar is ook aandacht voor. Ouders ervaren het als leerzaam om hun kind in groep mee te maken, elkaar als ouders te horen en tips over opvoeden te krijgen.