Vrijwilligersprijs voor Maatjesproject TOP!

Vrijwilligers van het maatjesproject TOP! zijn in het zonnetje gezet op het Arnhems Vrijwilligers Gala in 2013.

Stukje uit het Jury rapport: “Het samen dingen doen met mensen van andere leeftijden die soms wel heel ver van de jouwe staan houdt je fris en op de wereld of verruimt een verkleinende wereld. Vrijwilligers tonen aan dat geleverde inzet ruimschoots wordt gecompenseerd door het goede gevoel van een zinvolle bijdrage en aandacht voor de ander.”

Maatjesproject TOP! vindt plaats onder de vleugels van Stichting Rijnstad en is onder andere gesteund door Stichting Kinderpostzegels